O firmie

Przedsiębiorstwo "Stal-Bud" - Adam Piotr Kowalski powstało na początku 2007 roku. Od początku firma „Stal-Bud” zajmuję się profesjonalną działalności w zakresie piaskowania i lakiernictwa głównie działając w branży stoczniowej.


Firma Stal-Bud prowadzi swoją działalność zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Zdobyte doświadczenie pozwala nam świadczyć usługi na europejskim poziomie, dzięki czemu zaufały nam firmy z krajów takich jak Niemcy czy Dania.


Szczególną uwagę przywiązujemy do usług przemysłowych, zawsze jesteśmy nastawieni na długofalową współpracę. Zależy nam, aby każda z wykonywanych przez nas usług była świadczona kompleksowo z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości, a także wykonana przez profesjonalistów posiadających niezbędne branżowe doświadczenie.

 

 

Pozyskane dotacje na rozwój firmy STAL-BUD
Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Nazwa beneficjenta: „Stal-Bud” – Adam Piotr Kowalski

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności procesów biznesowych pomiędzy firmą „Stal-Bud” – Adam Piotr Kowalski a jej partnerami biznesowymi na bazie systemu B2B z usługą SaaS.